ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ

Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου καταδικάζει απερίφραστα τα νοσηρά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα στον δήμο μας και αφορούν την Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβἀθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου, με αποκορύφωμα την  πυρκαγιά που κατέστρεψε το γραφείο των Σχολικών επιτροπών.

Τονίζουμε  ότι τέτοια φαινόμενα δεν προσφέρονται για μικροπολιτική εκμετάλλευση ούτε για κυνήγι μαγισσών αλλά χρειάζεται να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις πλευρές αυτής της υπόθεσης  και δηλώνουμε ότι  θα σταθούμε δίπλα στην διοίκηση και τις αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές ώστε να βρεθούν οι ένοχοι και να μην επαναληφθούν ξανά τέτοια φαινόμενα.

Ευχές

 

Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου

εύχεται η αγάπη και η αλληλεγγύη να γεμίσει τις καρδιές μας. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα.

Γραφείο Τύπου

Σχετικά με την λειτουργία του ΘΕΣΠΙ. Λύση ή μετάθεση του προβλήματος;

Είναι πεποίθησή της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου ότι είναι αναγκαίος ένας ανεξάρτητος φορέας πολιτισμού και αθλητισμού στο Δήμο. Πρέπει να βασίζεται στις ενεργές δυνάμεις του τόπου, να λειτουργεί οργανωτικά και με διαφάνεια, να εξασφαλίζει το θεσμικό πλαίσιο που δε θα αφήνει περιθώρια για προσωπικά -μικρά ή μεγάλα- συμφέροντα και φιλοδοξίες και να ελέγχεται συλλογικά.

Σε αυτό το πλαίσιο θα έπρεπε να κινηθεί η δημοτική αρχή και όχι να δρομολογεί αυθαίρετα την κατάργηση του Νομικού Προσώπου, εγκαταλείποντας τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στη γραφειοκρατία των διοικητικών υπηρεσιών ενός τόσο μεγάλου Δήμου.

Ο «ΘΕΣΠΙΣ» θα έπρεπε να οργανωθεί, να εξυγιανθεί και να προσκαλέσει σε συνεργασία τις πολιτιστικές και αθλητικές δομές του Δήμου. Δυστυχώς, η παρούσα δημοτική αρχή επιδεικνύει την ίδια αδράνεια με τις προηγούμενες διοικήσεις, σε βαθμό που τα προβλήματα εμφανίζονται μεγεθυμένα:

 Ανύπαρκτος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, που θα επέτρεπε την οικονομική διαχείριση και την πρόσληψη δασκάλων και επιμορφωτών, χωρίς την εκβιαστική λύση ανάγκης σύμβασης με εταιρία.

  1. Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και ευελιξίας, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες δομές του Δήμου.
  2. Έλλειψη συστηματικής ενημέρωσης τόσο των μελών των θεσμικών οργάνων, όσο και των δημοτών για τις τακτικές και έκτακτες δραστηριότητες. Η ανάρτηση σε διαδικτυακά μέσα είναι ευκαιριακή και απολύτως ανεπαρκής.
  • Εκπρόθεσμη και ανεπαρκής διοργάνωση δραστηριοτήτων. Τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. έχουν καταθέσει άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτάσεις και εκκλήσεις για σχετική συζήτηση, η οποία δεν έγινε ποτέ.
  • Αναποτελεσματική διαχείριση αιθουσών των πολιτιστικών κέντρων.
  • Το ανακόλουθο ψήφισης του προϋπολογισμού και λήψης αποφάσεων για τις δραστηριότητες του «ΘΕΣΠΙΣ», διαιωνίζει τα προβλήματα αμοιβής των ανθρώπων που εργάζονται για την υλοποίηση τους.
  • Σημαντικά προβλήματα στην οργάνωση και διεξαγωγή των διοικητικών συμβουλίων: Α) Μεγάλος αριθμός θεμάτων σε αραιά διαστήματα και με ανεπαρκείς, συγκεχυμένες ή και εκπρόθεσμες εισηγήσεις. Β) Έλλειψη πρακτικογράφου. Γ) Έλλειψη ενημέρωσης για την τύχη των ειλημμένων αποφάσεων, οι οποίες συχνά ακυρώνονται. Τα παραπάνω προβλήματα ακυρώνουν την ουσιαστική λειτουργία του οργάνου και καθιστούν διακοσμητικό το ρόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για καθένα από τα παραπάνω προβλήματα η Δ.Α.ΔΙΟΝ έχει καταθέσει εγγράφως τις προτάσεις της, μέσω της αντιπροσώπου της στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει επανειλημμένως καλέσει τη διοίκηση σε διαβούλευση για την αντιμετώπισή τους. Παρότι αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουν πρόθυμα, καταθέτοντας μάλιστα κάποιοι και τις δικές τους εισηγήσεις, η συζήτηση αναβάλλεται διαρκώς.

Η εφαρμογή της λογικής «πονάει πόδι – κόψει πόδι» θα έχει ως αποτέλεσμα των ακρωτηριασμό και όχι την εξυγίανση. Αν ο «ΘΕΣΠΙΣ» απορροφηθεί από το Δήμο, το μόνο ίσως όφελος θα είναι μια απλή οικονομική διαχείριση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση όμως, οφείλει να προσφέρει στους δημότες ίσες ευκαιρίες στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό, στη δημιουργική απασχόληση και στην επιμόρφωση, αναδεικνύοντας παράλληλα την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συντροφικότητα. Ας συνεργαστούμε, για να λύσουμε τα προβλήματα και όχι για να τα μεταθέσουμε.

 

Παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικούς συλλόγους

 

 

cropped-DAD.jpgΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Σχετικά με την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικούς συλλόγους  επισημαίνει ότι:

Είναι σαφής η έλλειψη πολιτικών από την μεριά του Δήμου που να σχετίζονται με την προώθηση και την στήριξη του μαζικού αθλητισμού.

Προτείνουμε την δημιουργία κανονισμού που να προβλέπει τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις για

Α) Την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων  (και των σχολικών γυμναστηρίων) στους αθλητικούς συλλόγους του δήμου μας

Β) Την κατανομή των επιχορηγήσεων προς τους  αθλητικούς συλλόγους

Η κύρωση του κανονισμού θα ολοκληρωθεί ύστερα από ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις δημοτικές παρατάξεις από το δημοτικό συμβούλιο.

Θέση μας είναι ότι:

Ο Δήμος πρέπει να παραχωρεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση στους αθλητικούς συλλόγους τους χώρους άθλησης αρμοδιότητας τους με την προϋπόθεση της νόμιμης λειτουργίας των συλλόγων ,  και την ανάληψη από αυτούς συγκεκριμένων υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της χρήσης των παραχωρούμενων χώρων

Επισημαίνουμε την υποχρέωση του δήμου να προετοιμάσει έγκαιρα τα προγράμματα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης με ελεύθερη συμμετοχή των παιδιών.

 

2/3/2015

Γραφείο Τύπου Δ.Α.ΔΙΟΝ.

 

Λειτουργία του ΠΕΔΥ Αγίου Στεφάνου

 

cropped-DAD.jpg

Σχετικά με την λειτουργία του ΠΕΔΥ Αγίου Στεφάνου, η θέση της   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ είναι ότι:

Ο Δήμος μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά για την αναβάθμισή του γιατί είναι μία δομή που βρίσκεται στα όρια του δήμου μας.

Είναι απαραίτητο να στελεχωθεί και να αναβαθμιστεί το υπάρχον κατάστημα ΙΚΑ-ΠΕΔΥ με όλες τις ειδικότητες ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού εργαστηρίων για την κάλυψη των αναγκών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόνοιας και εργαστηριακών εξετάσεων.

Να συσταθεί διαπαραταξιακή  επιτροπή για πίεση και παρέμβαση προς κάθε κατεύθυνση για την προώθηση του δίκαιου αυτού αιτήματος.

Η διασφάλιση του Δημόσιου και Δωρεάν χαρακτήρα του συστήματος Υγείας μπορεί να επιτευχθεί με την γενναία και ορθολογική χρηματοδότηση του συστήματος Υγείας ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτό όλοι.

 

 

2/3/2015

Γραφείο Τύπου Δ.Α.ΔΙΟΝ.

 

 

H θέση της ΔΑΔΙΟΝ για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου

Παρέμβαση και υποβολή πρότασης της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου στην συνεδρίαση  του Τοπικού Συμβουλίου Κρυονερίου σχετικά με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου. Το θέμα συζητήθηκε και  η εισήγησή μας υιοθετήθηκε ομόφωνα.

Αναλυτικότερα:

Στην συνεδρίαση αυτή η εκπρόσωπος της ΔΑΔΙΟΝ κα Αντιγόνη Χατζηαθανασίου έθεσε την αναγκαιότητα να ζητηθεί η γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου για το ζήτημα αυτό (της ανέγερσης του 1ου δημοτικού σχολείου) που απασχολεί την Τοπική Κοινωνία από το 2008 και στην συνέχεια εξέθεσε τις απόψεις της παράταξης μας σύμφωνα με τα παρακάτω:

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μιλά για την εξεύρεση οικονομικότερης και ταχύτερης λύσης με την ανακαίνιση – επανάχρηση του σχολικού κτιρίου. Όλοι οι κάτοικοι του Κρυονερίου γνωρίζουμε ότι το σχολείο δεν είναι ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ επαρκές για τις ανάγκες στέγασης του 1ου Δημοτικού σχολείου.

Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (ως έχει) δεν έχει αμφισβητηθεί (τουλάχιστον επίσημα).

Η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει την κατασκευή νέου 12θέσιου δημοτικού σχολείου με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  (σύγχρονων προδιαγραφών) και προβλέπεται και χώρος για την ανέγερση νηπιαγωγείου στη θέση του κτιρίου που με δυσκολία χώραγε 6 τμήματα και που σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες μπορεί να στεγάσει 8 τμήματα.

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ πόσο αργά κινείται ο γραφειοκρατικός μηχανισμός δεν κατανοούμε ΓΙΑΤΙ γίνεται ένα τέτοιο πισωγύρισμα σήμερα.

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί  (για την ολοκλήρωση της απαιτήθηκε η τροποποίηση των όρων δόμησης – διαδικασία που κράτησε πάνω από έναν χρόνο) , έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια και σύμφωνα με τι ς διαβεβαιώσεις των υπευθύνων του ΟΣΚ η μόνη εκκρεμότητα είναι ένα μικρό μέρος των τευχών δημοπράτησης ώστε να προχωρήσουν στην ανάθεση του έργου.

Εν τω μεταξύ χάθηκε (λόγω καθυστερήσεων) η προηγούμενη χρηματοδότηση. Αυτή όμως τη στιγμή διαβεβαιώνεται ότι το έργο είναι από τα πιο ώριμα που διαθέτει ο ΟΣΚ. Εάν βρεθεί χρηματοδότηση (μέσω του ΕΣΠΑ ή δανείου) θα γίνει η δημοπράτηση του έργου. Το δημοτικό συμβούλιο όμως αποφασίζει να δαπανήσει 20000 ευρώ για να διερευνήσει εάν το ώριμο αυτό έργο πρέπει να γίνει η όχι ( στην τελική ανάλυση).

Υπάρχει  αναγκαιότητα ανέγερσης νέου κτιρίου και πρέπει να στεγάσουν τα 11 τμήματα που ήδη λειτουργούν στο 1ο δημοτικό Κρυονερίου.

Ζητάμε να αποφασίσει το τοπικό μας συμβούλιο για:  την αναγκαιότητα επίσπευσης και διεκδίκησης πόρων για την κατεδάφιση του παλιού κτιρίου και άμεση ανέγερση του νέου κτιρίου του 1ου δημοτικού σχολείου Κρυονερίου και να προωθήσει το αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση ψηφίστηκε ομόφωνα.

Σχεδόν έναν μήνα μετά από την συνεδρίαση αυτή και δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τώρα τον Ιανουάριο o ΟΣΚ θα  διαπραγματευτεί το Δάνειο, ύψους περίπου 200 εκατ. Ευρώ από την Τράπεζα Επενδύσεων το οποίο θα μπορέσουν να εκταμιεύσουν τον Μάρτιο 

Είναι απαραίτητο να επισπεύσουμε τις διαδικασίες και να υλοποιηθούν άμεσα οι δεσμεύσεις και οι αποφάσεις που πάρθηκαν σε αυτή την συνεδρίαση με την συνδρομή και του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου έχει εκφράσει με ξεκάθαρο τρόπο, με την παρέμβαση των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, την θέση μας σε σχέση με την απόφαση του Δημάρχου για την καταβολή αντιτίμου που ορίστηκε στους Αθλητικούς Συλλόγους για την χρήση των κλειστών σχολικών γυμναστηρίων.

• Είμαστε κάθετα αντίθετα στην καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος  από τους Αθλητικούς Συλλόγους.

• Πάγια θέση μας είναι ότι ο Δήμος πρέπει να οργανώσει προγράμματα μαζικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες

• Ζητάμε να έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η διαδικασία παραχώρησης των σχολικών χώρων σε φορείς του δήμου ώστε η τελική απόφαση να μην είναι δίνεται μόνο  από τον Δήμαρχο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΑΣ ΣΤΑ ΝΠΔΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου με αφορμή την σύγκληση της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11 στις 9 το πρωί, θεωρεί χρήσιμο να επισημάνει τα εξής :

Η πρακτική αυτή έρχεται σε συνέχεια της σύγκλησης και της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής το πρωί της Τρίτης 25/11 στις 9 το πρωί, με συνέπεια να είναι αδύνατη η παρουσία των δυο εκπροσώπων της παράταξης μας (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό), διότι είναι εργαζόμενοι και οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις δεν τους επέτρεψαν να παραστούν στη συνεδρίαση.

Η ίδια όμως πολιτική φαίνεται να εφαρμόζεται και για τις συνεδριάσεις των Νομικών Προσώπων,  Τοπικών Συμβουλίων (Σταμάτα), καθώς και άλλων οργάνων του Δήμου (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ) , οδηγώντας σε αποκλεισμό όχι μόνο τους εκπροσώπους παρατάξεων και φορέων, αλλά και δημοτών που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες τους.

Καλούμε λοιπόν τους Προέδρους των συγκεκριμένων Οργάνων, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας , να ορίζουν από εδώ και στο εξής τις συνεδριάσεις απογευματινές ώρες, προκειμένου να είναι δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

27/11/2014

Σε συνέχεια της ανωτέρω ανακοίνωσης και μετά την επιστολή του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου (χάριν συντομίας Α/θμια Σχολική Επιτροπή) η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ δηλώνει ότι:

Ο αποκλεισμός εκπροσώπων ενός ολόκληρου φορέα  είναι απαράδεκτος. Πάγια θέση μας είναι ότι τις συνεδριάσεις των οργάνων πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν όλοι οι πολίτες και οι εκπρόσωποι φορέων, παρατάξεων και συλλογικοτήτων.

Γι αυτούς τους λόγους  οι συνεδριάσεις των  Διοικητικών  Συμβουλίων των ΝΠΔΔ, σε ένδειξη καλής συνεργασίας ,  ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να ΓΙΝΟΝΤΑΙ απογευματινές ώρες.  .

Δηλώνουμε ότι οι εκπρόσωποί μας θα απέχουν από τις συνεδριάσεις των Επιτροπών  εάν αυτές συνεχίσουν να γίνονται πρωινές ώρες.

29/11/2014

Γραφείο Τύπου Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου με αφορμή την σύγκληση της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11 στις 9 το πρωί, θεωρεί χρήσιμο να επισημάνει τα εξής :

Η πρακτική αυτή έρχεται σε συνέχεια της σύγκλησης και της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής το πρωί της Τρίτης 25/11, με συνέπεια να είναι αδύνατη η παρουσία και των δυο εκπροσώπων της παράταξης μας (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό), διότι είναι εργαζόμενοι και οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις δεν τους επέτρεψαν να παραστούν στη συνεδρίαση.

Η ίδια όμως πολιτική φαίνεται να εφαρμόζεται και για τις συνεδριάσεις των Νομικών Προσώπων,  Τοπικών Συμβουλίων (Σταμάτα), καθώς και άλλων οργάνων του Δήμου (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ) , οδηγώντας σε αποκλεισμό όχι μόνο τους εκπροσώπους παρατάξεων και φορέων, αλλά και δημοτών που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες τους.

Καλούμε λοιπόν τους Προέδρους των συγκεκριμένων Οργάνων, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και του δικαίου αιτήματος μας, όπως ορίζουν από εδώ και στο εξής τις συνεδριάσεις απογευματινές ώρες, προκειμένου να είναι δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Οι θέσεις της ΔΑΔΙΟΝ για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015

Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 10/11/14 συζητήθηκε και ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2015 του Δήμου.

Πιστεύουμε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί κορυφαίο γεγονός μαζί με τον Προϋπολογισμό  που  η Διοίκηση του Δήμου και  τα αρμόδια όργανά της οφείλει τα εναρμονίσει με τις κοινωνικές ανάγκες.

Θέλουμε να δηλώσουμε ότι : η συζήτηση του Τεχνικού προγράμματος μαζί με 18 ακόμα θέματα, έγινε μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, υποβιβάζοντας την σπουδαιότητα του ζητήματος και αναδεικνύοντας τον διεκπεραιωτικό χαρακτήρα της διαδικασίας, που προσαρμόζεται στις μνημονιακές επιταγές της κεντρικής διοίκησης χωρίς να τίθενται ζητήματα σχεδιασμού και προγραμματισμού των πραγματικών αναγκών του Δήμου και των κατοίκων του.

Βασική εκτίμηση είναι η έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς και τις Δημοτικές Ενότητες.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα  ήταν αποσπασματικό και δεν στηριζόταν σ’ ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα 5ετούς σχεδιασμού. Ουσιαστικά ήταν η συνέχεια της ίδιας λογικής των Τεχνικών Προγραμμάτων της προηγούμενης διοίκησης χωρίς απολογισμό και αξιολόγηση των μελετών που έχουν ήδη συνταχθεί παλαιότερα. Περιορίστηκε  σε μερικούς πίνακες με την παράθεση τίτλων και ποσών χωρίς αιτιολόγηση και επεξήγηση.

Οι παρατηρήσεις και προτάσεις που υποστήριξαν οι αιρετοί της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου ήταν προϊόν συλλογικής επεξεργασίας της Ομάδας «Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος» της παράταξής. Στο πλήθος των διευκρινιστικών ερωτήσεων που υπέβαλλαν, δεν δόθηκαν επαρκείς απαντήσεις και διευκρινίσεις. Γι αυτούς τους λόγους και οι δημοτικοί σύμβουλοι  της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου το καταψήφισαν στο σύνολό του.