Η προσχολική αγωγή δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη!

Η δική μας αντίληψη για τους παιδικούς σταθμούς

Η δωρεάν φιλοξενία των βρεφών και παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι δικαίωμα όλων και είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να εξασφαλίσει αυτό το δικαίωμα. Continue reading

«Σταθερή η θέση μας, όχι στα διόδια, στον αστικό ιστό»

diodia1 photo (1)Το θέμα της τοποθέτησης σταθμών διοδίων στους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου έχει έρθει, εδώ και λίγο καιρό, και πάλι στην επικαιρότητα και απασχολεί έντονα τις τοπικές κοινωνίες. 
Δυστυχώς όμως, ένα θέμα που ένωσε πραγματικά κατά το παρελθόν όλους τους κατοίκους, τις παρατάξεις, τους φορείς και τους Δήμους της περιοχής, έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης και άσκησης μικροκομματικής πολιτικής, από αυτούς που δημιούργησαν το πρόβλημα υπογράφοντας δεσμευτικές συμβάσεις με τις κατασκευαστικές εταιρείες. Continue reading

ΕΥΧΕΣ

Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου ( Δ.Α.ΔΙΟΝ.) εύχεται σε όλους την πραγμάτωση των ατομικών και συλλογικών οραμάτων.Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ενεργό συμμετοχή όλων. Έτσι αποκτά νόημα η ευχή για ένα δημιουργικό και αγωνιστικό νέο έτος, 2016.

Γιατί καταψηφίσαμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2016

Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου, με τον εκπρόσωπό της δημοτικό σύμβουλο Σπύρο Σπηλιώτη, στην ειδική συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου όπου συζητήθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2016, απαρίθμησε τις αδυναμίες του προϋπολογισμού που εντοπίζονται στην έλλειψη συμμετοχικών διαδικασιών για την κατάρτισή του, στη ανεπαρκή ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, και στην αναποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αρχής με βάση συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα ο δημοτικός σύμβουλος της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου είπε τα παρακάτω:

Ανεξάρτητα από το εάν συμφωνούμε ή όχι με τον προϋπολογισμό, εκείνο που επιβάλλεται να εφαρμοστεί είναι η αρχή της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της δημοκρατικής λειτουργίας και του σεβασμού της μειοψηφίας κατά την πολιτική και διοικητική λειτουργία του Δήμου, πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Οι Δήμοι είναι φορείς της γενικής διοίκησης και είναι γεγονός ότι η χώρα κινείται σε πολύ δύσκολο δρόμο μεσα  σε  ένα καθεστώς δημοσιονομικής σταθερότητας,. Αυτό δεν μας εμποδίζει να σχεδιάζουμε, να φιλοδοξούμε και να διεκδικούμε.

 • Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού θα έπρεπε να εφαρμοστεί ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός που αποτελεί μία διαδικασία συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται με τους στόχους και την κατανομή δημοσίων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για μία συμμετοχική διαδικασία διαβούλευσης που αφορά τις προτάσεις του προϋπολογισμού σε όλα τα επίπεδα ( Δημοτική Κοινότητα – Δήμος ) με στόχο να καταρτιστεί, για το επόμενο έτος, ένα σχέδιο που θα έχει ως βάση τα αιτήματα των πολιτών. Αυτό μπορεί να γίνει με ανοιχτές συγκεντρώσεις, δημοσκοπήσεις, ερωτηματολόγια, θεματικές συζητήσεις και άλλα.

Η  σύνταξη του τεχνικού προγράμματος αλλά και του προϋπολογισμού θα έπρεπε να στηρίζεται στην πρόταση των δημοτικών κοινοτήτων αλλά και οι ίδιες να έχουν δικό τους προϋπολογισμό.

Εντοπίσαμε ότι στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής:

 • Δεν υπάρχουν προβλέψεις για να δοθούν χρηματικά βοηθήματα σε απόρους.
 • Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν αξιοποιούνται όλα τα χρήματα και μεταφέρονται από το 2015 στο Από τα 78.000 ευρώ που είχαν προβλεφθεί το 2015, μόλις τα 20.000 ευρώ υπάρχει εκτίμηση ότι θα απορροφηθούν μέχρι 31.12.2015.
 • Δεν προβλέπονται δαπάνες για την εξεύρεση νέων μεγαλύτερων χώρων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και για ανάλογο εξοπλισμό, ώστε να διευρυνθεί το είδος και η ποσότητα των παρεχόμενων προιόντων.
 • Υπάρχει ανικανότητα να υποστηριχθούν τα δημοτικά πολυϊατρεία στα στοιχειώδη. Ένα ποσό 000 ευρώ μεταφέρεται από έτος σε έτος για την προμήθεια επίπλων.
 • Το ίδιο ισχύει για το Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Είναι απαραίτητο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής να ενισχυθούν οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με μειώσεις και απαλλαγές από τα δημοτικά τέλη ή με μη πληρωμή τροφείων στους παιδικούς σταθμούς.

Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την πλευρά της φροντίδας των αδέσποτων ζώων, επισημαίνουμε ότι το προϋπολογισθέν ποσό για το 2016 είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται για τις ευπαθείς ομάδες δημοτών μας.  Για την προμήθεια εξοπλισμού και την σίτιση των αδέσποτων προβλέπονται 30.000 ευρώ το 2016  και 49.000 ευρώ για την στείρωση και περισυλλογή τους.

Χαρακτηριστικά της αναποτελεσματικότητας της διοίκησης

 • από τα 6 προγράμματα Αναπτυξιακής Σύμπραξης που είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη διοίκηση, μόλις τα 2 υλοποιούνται και τα υπόλοιπα έχουν εγκαταλειφθεί.
 • Εξακολουθούν και υπάρχουν κωδικοί για προσλήψεις ειδικών συμβούλων και Γενικού Γραμματέα και συνεχίζεται η πρακτική των απ΄ευθείας αναθέσεων.

Μερικά τυπικά οικονομικά στοιχεία του προυπολογισμού έτους 2015

 • Προϋπολογισθέντα έσοδα 750.831,90 ευρώ, εκτιμήσεις για έσοδα μέχρι 31.12.2015 37.592.846,64 ευρώ, δηλ ένα ποσοστό είσπραξης 72% .
 • Στα έκτακτα έσοδα έχουμε προσέγγιση της τάξεως του 15% ενώ για τις επενδύσεις με προϋπολογισθένα 046.771,69 ευρώ εκτιμάται ότι θα εισέλθουν μέχρι 31.12 1.233.467,17 ευρώ, ποσοστό 12,2%.
 • Προϋπολογισμός εξόδων για το 2015 49.931.785,88 ευρώ ενώ οι εκτιμήσεις πληρωθέντων μέχρι 12.2015 είναι της τάξης των 24.451.020,77 ευρώ, δηλ. πραγματοποιήσεις εξόδων 49% .

Πόση φερεγγυότητα υπάρχει στις προβλέψεις σας και ποια τα αποτελέσματα στην είσπραξη των εσόδων; Δεν υπάρχει αδυναμία διεκδίκησης μέσα σε αυτή την κατάσταση ως προς τα έσοδα;Εξίσου σημαντική είναι η αδυναμία εκτίμησης των δαπανών. Πώς να πιστέψουμε ότι θα λειτουργήσετε διαφορετικά το 2016;

Η άποψή μας είναι ότι ο νέος προϋπολογισμός είναι πλασματικός και μη ρεαλιστικός. Κινείται στα πλαίσια που είχαμε τονίσει και για το τεχνικό πρόγραμμα,  στα πλαίσια της ουτοπίας. Δεν υπάρχει ένα πενταετές πρόγραμμα επιλογών και ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Απουσιάζει ο στρατηγικός σχεδιασμός και έχει απαξιωθεί η επιτροπή διαβούλευσης και η κοινωνική συμμετοχή. Όπως επίσης έχουν απαξιωθεί οι προτάσεις των δημοτικών κοινοτήτων που λειτουργούν εγγύτερα προς τους πολίτες.

Με όλες αυτές τις παρατηρήσεις, εμείς καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του 2016.

 

Τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου κατά τις συνεδριάσεις 26η,27η και 28η του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου.

 • Έγινε ερώτηση κατά πόσο έχει υλοποιηθεί η απόφαση 55/2015 του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον οικονομικό έλεγχο του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου.

 

 • Με αφορμή την αιτούμενη επιχορήγηση σε ιερό ναό έγινε η υπόδειξη ότι σύμφωνα με το Ν.3463/2006 άρθ. 206 ο Δήμος μπορεί να χρηματοδοτήσει πολύτεκνες και άπορες οικογένειες με τήρηση του απορρήτου και διαδικασίες που θα ακολουθήσει το τμήμα Πρόνοιας του Δήμου σε συνεργασία με τις κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου μας.

 

 

 • Με αφορμή την αίτηση ιδιωτικού σχολείου για τοποθέτηση λαβάρων σε εμφανή σημεία του δήμου για την διαφήμιση εκδήλωσης κοινωνικού χαρακτήρα είπαμε ότι είναι ευκαιρία ο Δήμος να προχωρήσει σε αποξήλωση πινακίδων και αφαίρεση αφισών που έχει παρέλθει η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης ή η διαδικασία των εκλογών.

Επίσης να εφαρμοστούν άμεσα οι κείμενες διατάξεις που αφορούν διαφημιστικές πινακίδες που αφορούν τις διαφημιστικές πινακίδες που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια των δημοτών.

 

 • Η συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα ‘ Ecomobility and Freemobility 2015-2016 είναι μία πρωτοβουλία που θα έχει αποτέλεσμα στην ποιότητα ζωής των δημοτών εφ΄όσον ο Δήμος αξιοποιήσει τις καταγραφές των προβλημάτων με το να προχωρήσει στην άμεση επίλυσή τους.

Επίσης τα σχολεία της περιοχής μας παράγουν αξιόλογο εκπαιδευτικό και περιβαλλοντολογικό έργο και είναι απαραίτητο ο Δήμος να προβάλει αυτές τις δράσεις.

 • Οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου μας είναι απαραίτητο να καλυφθούν με προσωπικό που θα έχει ίσους όρους αμοιβής και εργασίας, που θα έχει μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση καθώς και πλήρη και ίσα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Ταχτήκαμε υπέρ του συνόλου των αιτημάτων των εργαζομένων όπως αυτά διατυπώθηκαν στο έγγραφό τους καθώς δεν θίγουν το ζήτημα της σχέσεως εργασίας τους παρά μόνο ζητούν την παράταση του προγράμματος, ενώ η  πρόταση που κατέθεσε η δημοτική αρχή είχε πιο περιοριστικό χαρακτήρα.

 

 • Για τα έργα οδοποιίας είναι σημαντικό να γίνεται ποιοτικός έλεγχος των εργασιών ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο τα ίδια έργα λίγο καιρό μετά αφού παραληφθούν να χρειάζονται αποκατάσταση των φθορών που υφίστανται.

 

 • Οι εσωτερικές αναμορφώσεις του προυπολογισμού αφορούν ουσιαστικά την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής που εκφράζεται με τον προυπολογισμό τον οποίον τον είχαμε καταψηφίσει. Ότι όμως έχει σχέση με την μισθοδοσία των υπαλλήλων το υπερψηφίζουμε.

 

 

 • Διατυπώσαμε την άποψη ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα που παρουσιάστηκε δεν είναι ρεαλιστικό από τη στιγμή που τα έργα που αναφέρονται π.χ. κατασκευές σχολείων( Διονύσου, Κρυονερίου, Δροσιάς) είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν αφού δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους.

Από την μελέτη των στοιχείων που μας διατέθηκαν είναι χαρακτηριστική η αναποτελεσματικότητα, η αδράνεια και η αδυναμία προγραμματισμού και υλοποίησης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

την αλχημεία προβολής νέων έργων για το 2016 που ήταν νέα έργα και το 2015,

τη μη πραγματοποίηση έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα π.χ. συνδέσεις εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης,

τη μη εκτέλεση έργων που έχουν σχέση με την Δημόσια Υγεία( έργο αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων στον Άγιο Στέφανο),

την αδυναμία παρεμβάσεων στο τομέα των έργων αποχέτευσης σε όλες τις δημοτικές κοινότητες.

Παρουσιάστηκε και το αρνητικό φαινόμενο της πλειοδοσίας προτάσεων σε αιτήματα νέων έργων από πλευράς δημάρχου και αντιδημάρχων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 59 συνεχιζόμενα έργα του 2015 για το 2016 μόνο τα 20 ήταν σε κίνηση μέσα στο  2015 με πολύ μικρή απορρόφηση των χρημάτων που είχαν εγκριθεί για αυτά. Ενδεικτικά από τα 7.250.194 ευρώ για χρηματοδοτούμενα έργα του 2015 ίσως απορροφηθούν μόνο τα 618.000 ευρώ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΔΑΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 2015

Θέμα 1ο Η διοργάνωση προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους μαθητές Λυκείου είναι μία εκδήλωση για δημιουργία εντυπώσεων και ωραιοποίησης των ευρωπαϊκών θεσμών.Με τίνος καθοδήγηση ο μαθητής θα ακολουθήσει ΄και θα εκφράσει τις πολιτικές θέσεις μιας ομάδας? Είναι απλά μία δικαιολογία για την χρηματοδότηση του προγράμματος και την ύπαρξη του Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. Πρέπει να ωθήσουμε για την δημιουργία μιας Ευρώπης που θα προωθεί την λύση των κοινωνικών προβλημάτων των λαών της.

Θέμα 3ο Καταψηφίζουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού καθώς είχαμε καταψηφίσει και τον προϋπολογισμό. Όλες οι αναμορφώσεις που γίνονται ακολουθούν την ίδια τακτική.

Θέμα 5ο Παραλαβή του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Διονύσου» Το έργο δημοπρατήθηκε στις 25.7.2012, αποπερατώθηκε στις 8.5.2013 και η παραλαβή γίνεται σήμερα. Στην ερώτησή μας για το πότε υπογράφτηκε η σύμβαση για τις επισκευές του 2015 απάντηση δεν πήραμε .Είναι ενδεικτικό της προχειρότητας με την οποία δουλεύει η δημοτική αρχή.

Θέμα 6ο Αύξηση της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς την Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου  κατά 50000 ευρώ. Η υποχρηματοδότηση από το κράτος είναι δεδομένη.Να διεκδικήσουμε περισσότερα χρήματα μέσω της ΚΕΔΕ από το Υπουργείο Εσωτερικών.Είναι ανάγκη ενοποίησης των σχολικών επιτροπών για να υπάρχουν ενιαία κριτήρια όσο αφορά τα θέματα λειτουργίας τους και να ακολουθείται κοινή πολιτική.

Θέμα 7ο Αποδοχή παραίτησης του Στέφανου Μιχιώτη από τακτικό μέλος της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου  και αντικάταστασή του, Ψηφίσαμε Παρόν θεωρώντας ότι τα όσα αναφέρει ο κ.Μιχιώτης στην παραίτησή του πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ όψιν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Δήμαρχο και να εργαστούν σοβαρά και με συνέπεια για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Θέμα 9ο Καταψηφίσαμε τα τροφεία για τους παιδικούς σταθμούς.Θεωρούμε ότι η φοίτηση των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς πρέπει να είναι δωρεάν.Ο Δήμος αναλαμβάνει τα έξοδα για τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης επομένως θα μπορούσε να αναλάβει και τα τροφεία των παιδικών σταθμών.

Θέμα 19ο Ενοικίαση οικοπέδου για απόθεση του κλαδοφάγου. Να δοθεί η κατάσταση των διαθέσιμων οικοπέδων περιουσίας του δήμου.Πρέπει να γίνει πρόβλεψη γιατί σε λίγο θα έχουμε ανάγκη από χώρους για την αποκομιδή των απορριμάτων κ.α.

Θέμα 20ο  Λόγω του υψηλού χρηματικού ποσού καταψηφίσαμε την πρόσληψη  συμβούλου για την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας Δήμου Διονύσου.

Θέμα 21ο Πιστεύουμε  ότι αποτελεί πρόκληση η συγκεκριμένη σύμβαση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την Διαχείριση των Απορριμμάτων στο ποσό των 60.000 ευρώ συν 13.000 ΦΠΑ γιατί 1ον  Δήμοι που αναθέτουν ανάλογες εργασίες σε μελετητές το ποσό δεν υπερβαίνει το ύψος των 25.000 ευρώ,       τουλάχιστον στους δήμους της Αττικής και 2ον  είναι αντιδεοντολογικό γιατί αξιοποιείται μόνο μία πηγή πληροφόρησης ( Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Θέμα 23ο Για τις διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων αφού ακούσαμε όλες τις απόψεις ψηφίσαμε την εισήγηση της δημοτικής αρχής με μοναδικό κριτήριο την εφαρμογή ενός κανονισμού που με την συμμετοχή και την δική μας είχε εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο στο παρελθόν.

Θέμα 26ο Ψηφίσαμε υπέρ για την Συνέχιση της Λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών για την αντιμετώπιση  της φτώχειας επισημαίνοντας ότι πρέπει να προετοιμαστεί προσωπικού του Δήμου ώστε να γίνουν μόνιμες αυτές οι δομές.

Θέμα 29ο Για την εκδίκαση των ενστάσεων για την ένταξη στο σχέδιο πόλεως της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης  θέση μας είναι ότι πρέπει να γίνουν επαφές με το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να μην υπάρξει επένταξη του έργου. Να γίνει η εκδίκαση των ενστάσεων με συνοπτικές διαδικασίες από τα αρμόδια όργανα.Είναι ένα σοβαρό θέμα να ακυρωθεί μία διαδικασία από ολιγωρία των αρμόδιων αρχών  που έχει σχέση με την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δροσιά,29.30.2015

Προς  1.τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου

 1. Μέλη της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι για μία ακόμα φορά επαναλαμβάνεται η ίδια τακτική από την διοίκηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Όταν πρόκειται για σοβαρά θέματα, τα οποία άπτονται νομικής υποστήριξης , τα μέλη της σχολικής επιτροπής ενημερώνονται και καλούνται να αποφασίσουν μέσα σε διάστημα  μιας ημέρας ή μερικών ωρών.

Στην τακτική 9η/2015 συνεδρίαση  τα συνημμένα  του θέματος  για την εξώδικη διαμαρτυρία της κ.Μήλα  τα μισά μας στάλθηκαν την ημέρα της συνεδρίασης και όχι τρεις μέρες πριν μαζί με την πρόσκληση  και τα άλλα μισά μας δόθηκαν στην αρχή της συνεδρίασης .Επίσης δεν υπήρξε γραπτή εισήγηση από τον Πρόεδρο για αυτό το θέμα

Κατά την προηγούμενη έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση 13η/2015, όχι μόνο η πρόσκληση μας στάλθηκε μία μέρα πριν αλλά και η πλειοψηφία των μελών έπρεπε να διαβάσει την πολυσέλιδη νομική γνωμάτευση του δικηγόρου του δήμου μέσα σε λίγα λεπτά για να αποφασίσει επί του θέματος ,για την  πληρωμή ή μη των τιμολογίων των πετρελαίων στην εταιρεία Οικοθέρμανση.

Αυτό επαναλαμβάνεται σε χειρότερη μορφή  σήμερα όπου καλούμαστε  πάλι να αποφασίσουμε για θέμα νομικής φύσης  μέσα σε εφτά ώρες από την ώρα που λάβαμε την πρόσκληση για την έκτακτη κατεπείγουσα 14η/2015.

Αντιλαμβανόμενοι ότι είναι πάγια τακτική της διοίκησης να μας φέρνει προ τετελεσμένων γεγονότων, κάθως ούτε η σωστή ενημέρωση μας δίνεται ούτε ο χρόνος να στοιχειοθετήσουμε την απόφασή μας σε νομικά θέματα  Δεν θα παραβρεθούμε στην σημερινή συνεδρίαση ως ένδειξη διαμαρτυρίας .

Παρακαλούμε όπως το παρόν πρωτοκολληθεί και αναγνωστεί κατά την σημερινή συνεδρίαση.

Αναστασία Κώνστα

Γιωργία Παναγοπούλου

Τακτικό και Αναπληρωματικό μέλος  στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Διονύσου

Εκπρόσωποι της Δημοτικής Παράταξης Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου

 

Aπαντητική Επιστολή της Δ.Α.ΔΙΟΝ στο Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1956863_825747057452414_1325653185_oΔροσιά 2/6/2015

Με αφορμή την επιστολή της κας Σαββοπούλου Καλλιόπης προς την Α/θμια Σχολική Επιτροπή την οποία και ανέγνωσε σε πρόσφατη συνεδρίαση της έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

Επειδή η επιστολή αναφέρεται ευθέως κατά της εκπροσώπου της Δ.Α.ΔΙΟΝ. στην  Α/θμια Σχολική Επιτροπή κας Κώνστα Αναστασίας και μάλιστα με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς που εκφεύγουν της υπαλληλικής της ιδιότητας, θεωρούμε ότι ο πρόεδρος κ.Πέτρος Χρονόπουλος διέπραξε πολιτικό ατόπημα, γιατί επέτρεψε στην υπάλληλο να αναγνώσει την επιστολή πριν ο ίδιος λάβει γνώση του περιεχομένου, εκτός εάν και το γνώριζε οπότε η ευθύνη του είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Εάν ο κ.Πρόεδρος μελετούσε προσεκτικά όλα όσα διαλαμβάνονται στην επιστολή και στα συνημμένα έγγραφα και συζητούσε το θέμα με την υπάλληλο είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι και η ίδια θα διαπίστωνε ότι η επιστολή συντάχθηκε εν θερμώ και το περιεχόμενό της υπερβαίνει τα εσκαμμένα, γιατί αναφέρεται σε πρόσωπα και θεσμούς με απαξιωτικό τρόπο.

Η Δ.Α.ΔΙΟΝ. σέβεται όλους του υπαλλήλους, υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους και αυτό το έχει πολλάκις αποδείξει. Πάντοτε επιδιώκει να συζητά μαζί τους θέματα που αφορούν στην υπηρεσία και ουδέποτε αποπειράθηκε να τους φιμώσει. Επιπλέον να επισημάνουμε ότι η παράταξή μας πρόβαλλε πάντοτε την αναγκαιότητα διοικητικής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής από το Δήμο και πίεζε προς αυτή την κατεύθυνση.

Διαφωνούμε κάθετα με το ρόλο του αυτόκλητου τιμητή προς μία μερίδα του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής εκ μέρους υπαλλήλου και ελπίζουμε να μη επαναληφθεί.

Εξάλλου οι γραπτές προτάσεις που υποβάλλαμε στις συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου ήταν προϊόν συλλογικής επεξεργασίας της  Δ.Α.ΔΙΟΝ. και αποσκοπούσαν στην καλύτερη λειτουργία της Σχολ.Επιτροπής.

Να θυμίσουμε επιπλέον ότι η δημοκρατική λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου οργάνου είναι κατ΄εξοχήν υπόθεση του ίδιου του Δ.Σ., γιατί αυτό θα κριθεί από την κοινωνία και ειδικότερα από τους γονείς.

Η υπάλληλος ως πολίτης μπορεί να εκφράζει την άποψή της για πρόσωπα και καταστάσεις, όχι όμως όταν επιτελεί την υπαλληλική της υποχρέωση.

Τα συνημμένα έγγραφα δεν είναι τίποτα άλλο παρά προτάσεις, που δεν διεκδικούν το αλάθητο βέβαια, αλλά είναι απόπειρα παρέμβασης για την καλύτερη λειτουργία του οργάνου. Που είδε η κ.Σαββοπούλου το διασυρμό της και την πρόθεση της Δ.Α.ΔΙΟΝ. για την απομάκρυνσή της από τη Σχολική Επιτροπή είναι απορίας άξιον.

Αντίθετα η ίδια εκτίθεται με τους απαράδεκτους υπαινιγμούς για κάποια μέλη του ΔΣ που έχουν δήθεν κάτι να κρύψουν και ότι η ίδια δεν θα επιτρέψει. Παρακαλώ να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί.

Αλήθεια συνάδει με την ιδιότητα της υπαλλήλου να εκφέρονται κρίσεις ότι και πάλι κάποια μέλη της μειοψηφίας ενεργούν με ψηφοθηρικές σκοπιμότητες?

Κατανοούμε ότι ο υπάλληλος οφείλει να συνεργάζεται διαχρονικά με την κάθε διοίκηση, γιατί εκπροσωπεί την εκπεφρασμένη βούληση των πολιτών. Δεν πρέπει όμως να διαλανθάνει της προσοχή της ότι οι δημοκρατίες λειτουργούν με συμμετοχή των μειοψηφιών, γιατί αυτές εκφράζουν ένα μέρος των πολιτών.

Εξάλλου δεν είναι δεοντολογικά σωστό να εμφανίζεται βασιλικότερη του βασιλέως, για να κερδίσει τη συμπάθεια της διοίκησης, που όπως ομολογεί το έχει κατορθώσει με την δουλειά της.

Αλήθεια δεν γνωρίζουμε πως υπηρετείται η ουδετερότητα, η αντικειμενικότητα και η πίστη στις υποχρεώσεις με το να προσάπτει στην μειοψηφία ότι διυλίζει τον κώνωπα, κωλυσιεργεί, γίνεται εντολοδόχος εμπαθειών της παρέας( έτσι χαρακτηρίζει τις παρατάξεις) σε αντίθεση με την καλή διάθεση της πλειοψηφίας που προσπαθεί να επιτελέσει έργο.

Με την απαντητική μας επιστολή δεν επιδιώκουμε καμία αντιπαράθεση με την υπάλληλο. Αντιθέτως, μάλιστα θέλουμε να την προφυλάξουμε από παρόμοια ατοπήματα στο μέλλον.

Βασικός αποδέκτης είναι ο πρόεδρος, τον οποίο πραγματικά σεβόμαστε ως θεσμό ανεξαρτήτως από τις όποιες διαφωνίες μας μερικές φορές.

Ζητάμε τόσο  από τον ίδιο όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο να πάρουμε πρωτοβουλίες για την καλύτερη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής.

Για την Δ.Α.ΔΙΟΝ

Κώνστα Αναστασία

Γενική Συνέλευση Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου

Στις 10 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου ( ΔΑΔΙΟΝ ), για να αποτιμηθεί η πορεία της νέας Δημοτικής Αρχής, ο ρόλος της ΔΑΔΙΟΝ στα δημοτικά τεκταινόμενα  ( Δημοτικό Συμβούλιο και Νομικά Πρόσωπα) και κυρίως για να τεθούν οι στόχοι για το μέλλον στα πλαίσια των συλλογικά επεξεργασμένων θέσεων, που καθημερινά επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται.

 1. Η εκτίμηση για την δράση της Δημοτικής αρχής.
 • Ακολουθεί την πεπατημένη της προηγούμενης της προηγούμενης διοίκησης ως προς τον σεβασμό των δημοτικών πόρων( ειδικοί σύμβουλοι).
 • Αδυνατεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα του πολίτη ( λακκούβες , αποκομιδή απορριμμάτων κ.α.).
 • Αδυναμία στελέχωσης των Νομικών Προσώπων ( διαδοχικές παραιτήσεις των προέδρων).
 • Συγκεντρωτική αντίληψη ( σκέψεις για κατάργηση των Ν.Π. Α/βάθμια και Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή, Εστία και ΘΕΣΠΙ).
 • Προσχηματική συμμετοχή φορέων και ατόμων στη διαβούλευση και στο πενταετές πρόγραμμα.
 • Καθυστέρηση των μεγάλων έργων ( αποχέτευση ).
 • Ολιγωρία στην ένταξη των εργαζομένων σε προσωποπαγείς θέσεις.
 • Υποβάθμιση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (συστηματική απουσία του 1/3 των δημοτικών συμβούλων).

Θεωρούμε ότι πρέπει να πιστώσουμε στα θετικά της Διοίκησης τα ενιαία δημοτικά τέλη καθώς και μία σχετική εγκράτεια στις διαγραφές τελών ύδρευσης.

Από την μέχρι τώρα πορεία επιβεβαιώνεται η πολιτική μας εκτίμηση ότι και αυτό το σχήμα που διοικεί σήμερα το Δήμο έχει τις ίδιες παθογένειες που είχε και το προηγούμενο. Η πλειοψηφία είναι κατακερματισμένη, με κυρίαρχο στοιχείο τις προσωπικές φιλοδοξίες και χωρίς στοιχειώδη συλλογική έκφραση.

 1. Παρουσία της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου ( ΔΑΔΙΟΝ ) στο Δημοτικό Συμβούλιο και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

Ανελλιπής παρουσία στις συνεδριάσεις των οργάνων όπου και εκφράζονται οι θέσεις της παράταξης στα σοβαρά θέματα με βάση τα πρόγραμμα αλλά και τις εξειδικεύσεις του Συντονιστικού.

Οι εκπρόσωποι μας στα Νομικά Πρόσωπα ( Α/βάθμια & Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή, Εστία, ΘΕΣΠΙ) και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο παρεμβαίνουν ουσιαστικά και συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των οργάνων, αποκομίζοντας σημαντική εμπειρία.

Η παράταξη μας το δήλωσε ότι θα αποφύγει τη στείρα αντιπολίτευση , αλλά θα πολιτεύεται με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και πάντοτε με την οπτική των συλλογικά επεξεργασμένων θέσεών της.

 

 

 1. Προοπτική της παράταξης.

Στο πλαίσιο των τοποθετήσεων τόσο των αιρετών και των εκπροσώπων της παράταξης, όσο και των μελών και φίλων της που συμμετείχαν στην συζήτηση, με επισημάνσεις  και παρατηρήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται στις τοπικές τους Ενότητες, αλλά και τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον Δήμο Διονύσου αποφασίσθηκε, η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου ( ΔΑΔΙΟΝ ) να προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων που αφορούν την Αποχέτευση , Διαχείριση Απορριμμάτων, Δασικό – Όρια οικισμών, Καλλικράτη –Θεσμικές Αλλαγές κ.α.

 

Για την ΔΑΔΙΟΝ

Η Συντονιστική Επιτροπή

Πρόσκληση για Τακτική Εξαμηνιαία Γενική Συνέλευση

Την Κυριακή 10.5.2015 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης στις 10.30π.μ. καλούνται τα μέλη της δημοτικής παράταξης Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου να παραβρεθούν στην τακτική εξαμηνιαία Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1.Απολογισμός δράσης της παράταξης

2.Ενημερώσεις

3.Προγραμματισμός λειτουργίας και δράσης στις νέες συνθήκες.

Η Συντονιστική Επιτροπή