Καταστατικές αρχές Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου

 

Εγώ μιλώ μιλώ, μα όποιος με ακούει συγκρατεί στο μυαλό του μονάχα τις λέξεις που περιμένει να ακούσει. Αυτός που κυβερνά την αφήγηση δεν είναι η φωνή, είναι το αυτί

 Το κείμενο που ακολουθεί εγκρίθηκε στην Ιδρυτική Συνέλευση της Δημοτικής

Παρἀταξης  την Παρασκευή 20/12/2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ– ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

Επειδή την δημοτική παράταξη αποτελούν άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, δημοτικές κοινότητες και κοινωνικές ομάδες, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητο.

 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου είναι μια δημοκρατική, αυτόνομη, προοδευτική συλλογική Δημοτική Παράταξη που δραστηριοποιείται στον δήμο Διονύσου.

Με βάση τις κοινές αρχές μας διαμορφώνουμε  πρόγραμμα με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας. Με την διεύρυνση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Αγωνιζόμαστε για την πλατιά ενότητα όλων όσων κόντρα στο ρατσισμό, τον φασισμό, την ξενοφοβία και τον σωβινισμό, ενδιαφέρονται στην πράξη και με συγκεκριμένο πρόγραμμα να παλέψουμε για μια ΙΣΧΥΡΗ και ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ Τ.Α., διαρθρωμένη σε βαθμίδες με εκλεγμένους τοπικούς «άρχοντες», με αυτοτελείς  πόρους  και πλούσιες αρμοδιότητες.

Διαμορφώνουμε ένα νέου τύπου Δημοτικής Παράταξης πέραν του αρχηγικού μοντέλου και των σχέσεων εκλογικής πελατείας. Πιστεύουμε ότι ο Δήμος μπορεί να αποτελέσει το κύτταρο της Δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για έναν  δήμο που θα λειτουργεί  με διαφάνεια και κοινωνικό πρόσωπο χωρίς φορομπηχτικές λογικές και  θα βάλει φρένο στην άκριτη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του.

Η Δημοτική παράταξη  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» απευθύνεται σε όλους του πολίτες του Δήμου Διονύσου, στελεχώνεται από αυτούς, αξιοποιεί τους νέους, τους επιστήμονες, τους επαγγελματίες και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται στην πράξη και θέλει να βελτιώσει το Δήμο και να σταθεί αλληλέγγυος στους συμπολίτες του, ανιδιοτελώς.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λειτουργία της παράταξης στηρίζεται στη δημοκρατία, τη διαφάνεια, την αποκέντρωση λειτουργιών και αρμοδιοτήτων, την ανανέωση προσώπων, την αντιπροσωπευτικότητα  απόψεων, στη συλλογική ηγεσία και στη συλλογική δημόσια έκφραση.

Η ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα αποτελεί κεντρικό άξονα στη λειτουργία της. Με βασική αρχή λειτουργίας της την αρχή της πλειοψηφίας με παράλληλο σεβασμό όλων των απόψεων, παρέχει το έδαφος για να καλλιεργούνται απρόσκοπτα και να εκπροσωπούνται στις εσωτερικές διαδικασίες όλες οι απόψεις, αποσκοπώντας όμως πάντοτε σε προωθητικές συνθέσεις.

 Η επιδίωξη της με κάθε μέσο επικοινωνίας με τους δημότες είναι το κύριο μέλημα της. Πριν τις αποφάσεις καταβάλλονται προσπάθειες σύνθεσης των απόψεων και της μέγιστης δυνατής συναίνεσης.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ είναι κίνηση των μελών της γι αυτό η ισοτιμία, η πληροφόρηση, η συμμετοχή στην διαμόρφωση των αποφάσεων και ο έλεγχος στα όργανα είναι απολύτως κατοχυρωμένα

 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Μέλη της Παράταξης είναι οι κάτοικοι ή επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο δήμο μας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και που αποδέχονται την Ιδρυτική Διακήρυξη, τις Καταστατικές αρχές της παράταξης αλλά και άλλα κείμενα που θα διαμορφωθούν από τα συλλογικά όργανα της.

Όλα τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στις αποφάσεις της παράταξης, έχουν τα ίδια δικαιώματα και  υποχρεώσεις. Έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των οργάνων.

Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμβάλλουν στις ανάγκες της παράταξης με συνδρομή ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Ο κατάλογος των μελών ανανεώνεται κάθε δύο (2) χρόνια και έξι (6) μήνες πριν από τις Δημοτικές Εκλογές.

Συμμετοχή στα ψηφοδέλτια άλλης παράταξης ή δραστηριοποίηση υπέρ της σημαίνει διαγραφή τους απ’ την παράταξη από την Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

 ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Το ανώτατο όργανο της παράταξης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών.

Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά κάθε 6 μήνες και σε έκτακτες περιτπώσεις   με απόφαση της Σ.Ε. ή αν το ζητήσει ο Συντονιστής ή ο επικεφαλής της Παράταξης ή το ¼ των μελών της. Η Γ.Σ συγκαλείται με ευθύνη του συντονιστή της Σ.Ε., ύστερα από γραπτή πρόσκληση τουλάχιστον 15 ημέρες πριν, στην οποία θα αναφέρονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα, καθώς και τα θέματα προς συζήτηση. Για να είναι έγκυρη η Γ.Σ. στην πρώτη της σύγκλιση πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον το 50% +1 των μελών της. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ επαναλαμβάνεται σε μια εβδομάδα και θεωρείται έγκυρη με όσα μέλη παραβρεθούν.

Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

Για την συμμετοχή της στις Δημοτικές εκλογές, το εκλογικό της πρόγραμμα, την εκλογή ή επιλογή ή στήριξη υποψηφίου Δημάρχου μέλους της ή συνεργαζόμενου και των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων μελών της Παράταξης απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γ.Σ. Εκλέγει τον υποψήφιο Δήμαρχο τουλάχιστον 6 μήνες πριν τις εκλογές. Αποφασίζει για την στάση της παράταξης στις εκλογικές αναμετρήσεις για την επιλογή  Αντιδημάρχων, προέδρου Δημοτικού συμβουλίου, Προέδρων νομικών προσώπων ή Διοικητικών Συμβουλίων, φορέων ή Νομικών προσώπων του Δήμου και Προϋπολογισμών. Στην ψηφοφορία για επιλογή υποψηφίων για τα Δημοτικά αξιώματα μπορούν να συμμετέχουν μέλη που έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών τουλάχιστον 6 μήνες  μήνα  πριν την ημέρα της ψηφοφορίας. Ειδικά σε αυτήν την Γενική Συνέλευση απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία από τα 2/3 των παρόντων.

Για ειδικά θέματα της δημοτικής παράταξης συγκαλούνται ειδικές ή θεματικές Γ.Σ. με αρμοδιότητα να αποφασίζει γι αυτά.

Οι ψηφοφορίες για την εκλογή οργάνων, επικεφαλής  ή για την διαγραφή μελών είναι μυστικές.

Η Γ.Σ. εκλέγει 11/μελή Συντονιστική Επιτροπή  κάθε δύο (2)  χρόνια. Ο Αριθμός των μελών της μπορεί να ορίζεται από την Γ.Σ. Το εκλογικό σύστημα είναι αυτό της απλής αναλογικής και η σταυροδοσία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% των εκλόγιμων θέσεων.

 • Η Συντονιστική Επιτροπή  εκλέγει τον συντονιστή και τον ταμία των οποίων οι θητείες δεν υπερβαίνουν τις δύο συνεχόμενες. Ο Συντονιστής έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας της Σ.Ε.
 • Η Συντονιστική Επιτροπή  συνεδριάζει υποχρεωτικά κάθε μήνα ή όποτε το ζητήσει ο Συντονιστής  ή  το 1/3 των μελών της. Οι συνεδριάσεις της είναι ανοιχτές. Αδικαιολόγητη απουσία μέλους της Σ.Ε. πάνω από 6 μήνες θεωρείται παραίτηση απ’ την θέση αυτή.
 • Η Συντονιστική Επιτροπή  συντονίζει, εξειδικεύει και υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει την ευθύνη λειτουργίας και έκφρασης της παράταξης, την προβολή των θέσεών της, την διοργάνωση εκδηλώσεων τη σύγκλιση της Γ.Σ. και τη διαχείριση της.

ΘΗΤΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Όχι πάνω από δύο συνεχόμενες θητείες για τον δήμαρχο (και όσους αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης: αντιδήμαρχοι, πρόεδροι ΝΠΔΔ, κ.λ.π.)  όχι πάνω από τρεις θητείες για τους αιρετούς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι  πόροι της παράταξης προέρχονται  από :

 • τις συνδρομές των μελών της
 • ·         την ποσοστιαία εισφορά των αιρετών μελών της από τα έξοδα παραστάσεως (εάν) που λαμβάνουν
 • ·         ενισχύσεις μελών και φίλων. Για χορηγίες άνω των 5000 ευρώ θα αποφαίνεται η Γ.Σ.
 • τις εκδηλώσεις της παράταξης
 •  τις εκδόσεις

Ο Ταμίας υποβάλει οικονομικό απολογισμό τον οποίο εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μελών  κάθε χρόνο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την συμμετοχή της δημοτικής Παράταξης στις επόμενες Δημοτικές εκλογές, το εκλογικό της πρόγραμμα, την εκλογή ή επιλογή ή στήριξη υποψηφίου Δημάρχου μέλους της ή συνεργαζόμενου και των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων μελών της Παράταξης απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Στην ψηφοφορία για την επιλογή των υποψηφίων για τα Δημοτικά αξιώματα και το Δημοτικό Συμβούλιο  μπορούν να συμμετέχουν μέλη που έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. 

Ειδικά σε αυτήν την Γενική Συνέλευση απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία από τα 2/3 των παρόντων.

Στόχος είναι η εναλλαγή των αιρετών εκπροσώπων της στα δημοτικά αξιώματα και η ανανέωση των προσώπων.

 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο καταστατικό αυτό περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις λόγω της συγκυρίας. Πιο συγκεκριμένα

Το μητρώο μελών κλείνει 45 μέρες πριν από τις εκλογές του Μαίου 2014

Η επιλογή του επικεφαλής του ψηφοδελτίου θα γίνει τουλάχιστον 5 μήνες πριν τις εκλογές του Μαίου

Μετά την διενέργεια των εκλογών και στην πρώτη Γ.Σ. που θα συγκληθεί μετά από αυτές  θα εξειδικευτούν διατάξεις σχετικά με τη σχέση της Δημοτικής Παράταξης και των οργάνων του Δήμου

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι καταστατικές αρχές λειτουργίας μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε αυτήν απαιτείται η συμμετοχή των 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών της και απόφαση με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων.

Τροποποίηση των καταστατικών αρχών λειτουργίας δεν μπορεί να γίνει κατά το έτος διεξαγωγής των Δημοτικών εκλογών και μέχρι την διεξαγωγή τους.

 

Τα μέλη της Ιδρυτικής Συνέλευσης

Δροσιά 20/12/2013

 

Recent Posts

Ανακοίνωση για την«δωρεά» σε Δημόσιο Σχολείο, ιδιώτη – ιδιοκτήτη Ιδιωτικού Φροντιστηρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή τα  όσα διαδραματίστηκαν στην συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου στις 15/9/2017,  που αφορούσαν στη «δωρεά» σε Δημόσιο Σχολείο, ιδιώτη – ιδιοκτήτη Ιδιωτικού Φροντιστηρίου, η ΔΑΔΙΟΝ εκφράζει την έντονη αντίθεση της στο να πραγματοποιούνται εργασίες και να παρέχονται προμήθειες διαφόρων ειδών (αθλητικό υλικό κ.α.) σε σχολεία και μάλιστα από φροντιστήριο, διότι   με την αυτή την αποδοχή επιβραβεύεται η λογική της παραπαιδείας έναντι της δημόσιας εκπαίδευσης. Continue reading

 1. Δράσεις για την ανακύκλωση, ζητά η Δημοκρατική Ανατροπή Leave a reply
 2. Σοβαρές καταγγελίες σύσσωμης της αντιπολίτευσης στον Δήμο Διονύσου Leave a reply
 3. Καλά Χριστούγεννα Leave a reply
 4. Δυναμική η παρέμβαση της Δ.Α.ΔΙΟΝ. στο δημοτικό συμβούλιο Leave a reply
 5. Η τοποθέτηση του Δ.Σ. Γιώργου Ζυγούνα για τις σχολικές επιτροπές Leave a reply
 6. Η θέση της Δ.Α.ΔΙΟΝ. για το Τεχνικό πρόγραμμα του 2017 Leave a reply
 7. Εκδήλωση για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη Αττική Leave a reply
 8. Εκδήλωση: Το νέο δασικό νομοσχέδιο Leave a reply
 9. Εκδήλωση για το νέο Δασικό Νομοσχέδιο Leave a reply