ΕΥΧΕΣ

Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου ( Δ.Α.ΔΙΟΝ.) εύχεται σε όλους την πραγμάτωση των ατομικών και συλλογικών οραμάτων.Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ενεργό συμμετοχή όλων. Έτσι αποκτά νόημα η ευχή για ένα δημιουργικό και αγωνιστικό νέο έτος, 2016.

Γιατί καταψηφίσαμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2016

Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου, με τον εκπρόσωπό της δημοτικό σύμβουλο Σπύρο Σπηλιώτη, στην ειδική συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου όπου συζητήθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2016, απαρίθμησε τις αδυναμίες του προϋπολογισμού που εντοπίζονται στην έλλειψη συμμετοχικών διαδικασιών για την κατάρτισή του, στη ανεπαρκή ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, και στην αναποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αρχής με βάση συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα ο δημοτικός σύμβουλος της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου είπε τα παρακάτω:

Ανεξάρτητα από το εάν συμφωνούμε ή όχι με τον προϋπολογισμό, εκείνο που επιβάλλεται να εφαρμοστεί είναι η αρχή της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της δημοκρατικής λειτουργίας και του σεβασμού της μειοψηφίας κατά την πολιτική και διοικητική λειτουργία του Δήμου, πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Οι Δήμοι είναι φορείς της γενικής διοίκησης και είναι γεγονός ότι η χώρα κινείται σε πολύ δύσκολο δρόμο μεσα  σε  ένα καθεστώς δημοσιονομικής σταθερότητας,. Αυτό δεν μας εμποδίζει να σχεδιάζουμε, να φιλοδοξούμε και να διεκδικούμε.

 • Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού θα έπρεπε να εφαρμοστεί ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός που αποτελεί μία διαδικασία συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται με τους στόχους και την κατανομή δημοσίων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για μία συμμετοχική διαδικασία διαβούλευσης που αφορά τις προτάσεις του προϋπολογισμού σε όλα τα επίπεδα ( Δημοτική Κοινότητα – Δήμος ) με στόχο να καταρτιστεί, για το επόμενο έτος, ένα σχέδιο που θα έχει ως βάση τα αιτήματα των πολιτών. Αυτό μπορεί να γίνει με ανοιχτές συγκεντρώσεις, δημοσκοπήσεις, ερωτηματολόγια, θεματικές συζητήσεις και άλλα.

Η  σύνταξη του τεχνικού προγράμματος αλλά και του προϋπολογισμού θα έπρεπε να στηρίζεται στην πρόταση των δημοτικών κοινοτήτων αλλά και οι ίδιες να έχουν δικό τους προϋπολογισμό.

Εντοπίσαμε ότι στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής:

 • Δεν υπάρχουν προβλέψεις για να δοθούν χρηματικά βοηθήματα σε απόρους.
 • Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν αξιοποιούνται όλα τα χρήματα και μεταφέρονται από το 2015 στο Από τα 78.000 ευρώ που είχαν προβλεφθεί το 2015, μόλις τα 20.000 ευρώ υπάρχει εκτίμηση ότι θα απορροφηθούν μέχρι 31.12.2015.
 • Δεν προβλέπονται δαπάνες για την εξεύρεση νέων μεγαλύτερων χώρων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και για ανάλογο εξοπλισμό, ώστε να διευρυνθεί το είδος και η ποσότητα των παρεχόμενων προιόντων.
 • Υπάρχει ανικανότητα να υποστηριχθούν τα δημοτικά πολυϊατρεία στα στοιχειώδη. Ένα ποσό 000 ευρώ μεταφέρεται από έτος σε έτος για την προμήθεια επίπλων.
 • Το ίδιο ισχύει για το Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Είναι απαραίτητο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής να ενισχυθούν οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με μειώσεις και απαλλαγές από τα δημοτικά τέλη ή με μη πληρωμή τροφείων στους παιδικούς σταθμούς.

Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την πλευρά της φροντίδας των αδέσποτων ζώων, επισημαίνουμε ότι το προϋπολογισθέν ποσό για το 2016 είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται για τις ευπαθείς ομάδες δημοτών μας.  Για την προμήθεια εξοπλισμού και την σίτιση των αδέσποτων προβλέπονται 30.000 ευρώ το 2016  και 49.000 ευρώ για την στείρωση και περισυλλογή τους.

Χαρακτηριστικά της αναποτελεσματικότητας της διοίκησης

 • από τα 6 προγράμματα Αναπτυξιακής Σύμπραξης που είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη διοίκηση, μόλις τα 2 υλοποιούνται και τα υπόλοιπα έχουν εγκαταλειφθεί.
 • Εξακολουθούν και υπάρχουν κωδικοί για προσλήψεις ειδικών συμβούλων και Γενικού Γραμματέα και συνεχίζεται η πρακτική των απ΄ευθείας αναθέσεων.

Μερικά τυπικά οικονομικά στοιχεία του προυπολογισμού έτους 2015

 • Προϋπολογισθέντα έσοδα 750.831,90 ευρώ, εκτιμήσεις για έσοδα μέχρι 31.12.2015 37.592.846,64 ευρώ, δηλ ένα ποσοστό είσπραξης 72% .
 • Στα έκτακτα έσοδα έχουμε προσέγγιση της τάξεως του 15% ενώ για τις επενδύσεις με προϋπολογισθένα 046.771,69 ευρώ εκτιμάται ότι θα εισέλθουν μέχρι 31.12 1.233.467,17 ευρώ, ποσοστό 12,2%.
 • Προϋπολογισμός εξόδων για το 2015 49.931.785,88 ευρώ ενώ οι εκτιμήσεις πληρωθέντων μέχρι 12.2015 είναι της τάξης των 24.451.020,77 ευρώ, δηλ. πραγματοποιήσεις εξόδων 49% .

Πόση φερεγγυότητα υπάρχει στις προβλέψεις σας και ποια τα αποτελέσματα στην είσπραξη των εσόδων; Δεν υπάρχει αδυναμία διεκδίκησης μέσα σε αυτή την κατάσταση ως προς τα έσοδα;Εξίσου σημαντική είναι η αδυναμία εκτίμησης των δαπανών. Πώς να πιστέψουμε ότι θα λειτουργήσετε διαφορετικά το 2016;

Η άποψή μας είναι ότι ο νέος προϋπολογισμός είναι πλασματικός και μη ρεαλιστικός. Κινείται στα πλαίσια που είχαμε τονίσει και για το τεχνικό πρόγραμμα,  στα πλαίσια της ουτοπίας. Δεν υπάρχει ένα πενταετές πρόγραμμα επιλογών και ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Απουσιάζει ο στρατηγικός σχεδιασμός και έχει απαξιωθεί η επιτροπή διαβούλευσης και η κοινωνική συμμετοχή. Όπως επίσης έχουν απαξιωθεί οι προτάσεις των δημοτικών κοινοτήτων που λειτουργούν εγγύτερα προς τους πολίτες.

Με όλες αυτές τις παρατηρήσεις, εμείς καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του 2016.

 

Τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου κατά τις συνεδριάσεις 26η,27η και 28η του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου.

 • Έγινε ερώτηση κατά πόσο έχει υλοποιηθεί η απόφαση 55/2015 του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον οικονομικό έλεγχο του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου.

 

 • Με αφορμή την αιτούμενη επιχορήγηση σε ιερό ναό έγινε η υπόδειξη ότι σύμφωνα με το Ν.3463/2006 άρθ. 206 ο Δήμος μπορεί να χρηματοδοτήσει πολύτεκνες και άπορες οικογένειες με τήρηση του απορρήτου και διαδικασίες που θα ακολουθήσει το τμήμα Πρόνοιας του Δήμου σε συνεργασία με τις κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου μας.

 

 

 • Με αφορμή την αίτηση ιδιωτικού σχολείου για τοποθέτηση λαβάρων σε εμφανή σημεία του δήμου για την διαφήμιση εκδήλωσης κοινωνικού χαρακτήρα είπαμε ότι είναι ευκαιρία ο Δήμος να προχωρήσει σε αποξήλωση πινακίδων και αφαίρεση αφισών που έχει παρέλθει η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης ή η διαδικασία των εκλογών.

Επίσης να εφαρμοστούν άμεσα οι κείμενες διατάξεις που αφορούν διαφημιστικές πινακίδες που αφορούν τις διαφημιστικές πινακίδες που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια των δημοτών.

 

 • Η συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα ‘ Ecomobility and Freemobility 2015-2016 είναι μία πρωτοβουλία που θα έχει αποτέλεσμα στην ποιότητα ζωής των δημοτών εφ΄όσον ο Δήμος αξιοποιήσει τις καταγραφές των προβλημάτων με το να προχωρήσει στην άμεση επίλυσή τους.

Επίσης τα σχολεία της περιοχής μας παράγουν αξιόλογο εκπαιδευτικό και περιβαλλοντολογικό έργο και είναι απαραίτητο ο Δήμος να προβάλει αυτές τις δράσεις.

 • Οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου μας είναι απαραίτητο να καλυφθούν με προσωπικό που θα έχει ίσους όρους αμοιβής και εργασίας, που θα έχει μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση καθώς και πλήρη και ίσα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Ταχτήκαμε υπέρ του συνόλου των αιτημάτων των εργαζομένων όπως αυτά διατυπώθηκαν στο έγγραφό τους καθώς δεν θίγουν το ζήτημα της σχέσεως εργασίας τους παρά μόνο ζητούν την παράταση του προγράμματος, ενώ η  πρόταση που κατέθεσε η δημοτική αρχή είχε πιο περιοριστικό χαρακτήρα.

 

 • Για τα έργα οδοποιίας είναι σημαντικό να γίνεται ποιοτικός έλεγχος των εργασιών ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο τα ίδια έργα λίγο καιρό μετά αφού παραληφθούν να χρειάζονται αποκατάσταση των φθορών που υφίστανται.

 

 • Οι εσωτερικές αναμορφώσεις του προυπολογισμού αφορούν ουσιαστικά την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής που εκφράζεται με τον προυπολογισμό τον οποίον τον είχαμε καταψηφίσει. Ότι όμως έχει σχέση με την μισθοδοσία των υπαλλήλων το υπερψηφίζουμε.

 

 

 • Διατυπώσαμε την άποψη ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα που παρουσιάστηκε δεν είναι ρεαλιστικό από τη στιγμή που τα έργα που αναφέρονται π.χ. κατασκευές σχολείων( Διονύσου, Κρυονερίου, Δροσιάς) είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν αφού δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους.

Από την μελέτη των στοιχείων που μας διατέθηκαν είναι χαρακτηριστική η αναποτελεσματικότητα, η αδράνεια και η αδυναμία προγραμματισμού και υλοποίησης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

την αλχημεία προβολής νέων έργων για το 2016 που ήταν νέα έργα και το 2015,

τη μη πραγματοποίηση έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα π.χ. συνδέσεις εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης,

τη μη εκτέλεση έργων που έχουν σχέση με την Δημόσια Υγεία( έργο αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων στον Άγιο Στέφανο),

την αδυναμία παρεμβάσεων στο τομέα των έργων αποχέτευσης σε όλες τις δημοτικές κοινότητες.

Παρουσιάστηκε και το αρνητικό φαινόμενο της πλειοδοσίας προτάσεων σε αιτήματα νέων έργων από πλευράς δημάρχου και αντιδημάρχων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 59 συνεχιζόμενα έργα του 2015 για το 2016 μόνο τα 20 ήταν σε κίνηση μέσα στο  2015 με πολύ μικρή απορρόφηση των χρημάτων που είχαν εγκριθεί για αυτά. Ενδεικτικά από τα 7.250.194 ευρώ για χρηματοδοτούμενα έργα του 2015 ίσως απορροφηθούν μόνο τα 618.000 ευρώ.