ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου έχει εκφράσει με ξεκάθαρο τρόπο, με την παρέμβαση των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, την θέση μας σε σχέση με την απόφαση του Δημάρχου για την καταβολή αντιτίμου που ορίστηκε στους Αθλητικούς Συλλόγους για την χρήση των κλειστών σχολικών γυμναστηρίων.

• Είμαστε κάθετα αντίθετα στην καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος  από τους Αθλητικούς Συλλόγους.

• Πάγια θέση μας είναι ότι ο Δήμος πρέπει να οργανώσει προγράμματα μαζικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες

• Ζητάμε να έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η διαδικασία παραχώρησης των σχολικών χώρων σε φορείς του δήμου ώστε η τελική απόφαση να μην είναι δίνεται μόνο  από τον Δήμαρχο