ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΑΣ ΣΤΑ ΝΠΔΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου με αφορμή την σύγκληση της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11 στις 9 το πρωί, θεωρεί χρήσιμο να επισημάνει τα εξής :

Η πρακτική αυτή έρχεται σε συνέχεια της σύγκλησης και της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής το πρωί της Τρίτης 25/11 στις 9 το πρωί, με συνέπεια να είναι αδύνατη η παρουσία των δυο εκπροσώπων της παράταξης μας (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό), διότι είναι εργαζόμενοι και οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις δεν τους επέτρεψαν να παραστούν στη συνεδρίαση.

Η ίδια όμως πολιτική φαίνεται να εφαρμόζεται και για τις συνεδριάσεις των Νομικών Προσώπων,  Τοπικών Συμβουλίων (Σταμάτα), καθώς και άλλων οργάνων του Δήμου (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ) , οδηγώντας σε αποκλεισμό όχι μόνο τους εκπροσώπους παρατάξεων και φορέων, αλλά και δημοτών που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες τους.

Καλούμε λοιπόν τους Προέδρους των συγκεκριμένων Οργάνων, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας , να ορίζουν από εδώ και στο εξής τις συνεδριάσεις απογευματινές ώρες, προκειμένου να είναι δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

27/11/2014

Σε συνέχεια της ανωτέρω ανακοίνωσης και μετά την επιστολή του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου (χάριν συντομίας Α/θμια Σχολική Επιτροπή) η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ δηλώνει ότι:

Ο αποκλεισμός εκπροσώπων ενός ολόκληρου φορέα  είναι απαράδεκτος. Πάγια θέση μας είναι ότι τις συνεδριάσεις των οργάνων πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν όλοι οι πολίτες και οι εκπρόσωποι φορέων, παρατάξεων και συλλογικοτήτων.

Γι αυτούς τους λόγους  οι συνεδριάσεις των  Διοικητικών  Συμβουλίων των ΝΠΔΔ, σε ένδειξη καλής συνεργασίας ,  ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να ΓΙΝΟΝΤΑΙ απογευματινές ώρες.  .

Δηλώνουμε ότι οι εκπρόσωποί μας θα απέχουν από τις συνεδριάσεις των Επιτροπών  εάν αυτές συνεχίσουν να γίνονται πρωινές ώρες.

29/11/2014

Γραφείο Τύπου Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου με αφορμή την σύγκληση της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11 στις 9 το πρωί, θεωρεί χρήσιμο να επισημάνει τα εξής :

Η πρακτική αυτή έρχεται σε συνέχεια της σύγκλησης και της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής το πρωί της Τρίτης 25/11, με συνέπεια να είναι αδύνατη η παρουσία και των δυο εκπροσώπων της παράταξης μας (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό), διότι είναι εργαζόμενοι και οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις δεν τους επέτρεψαν να παραστούν στη συνεδρίαση.

Η ίδια όμως πολιτική φαίνεται να εφαρμόζεται και για τις συνεδριάσεις των Νομικών Προσώπων,  Τοπικών Συμβουλίων (Σταμάτα), καθώς και άλλων οργάνων του Δήμου (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ) , οδηγώντας σε αποκλεισμό όχι μόνο τους εκπροσώπους παρατάξεων και φορέων, αλλά και δημοτών που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες τους.

Καλούμε λοιπόν τους Προέδρους των συγκεκριμένων Οργάνων, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και του δικαίου αιτήματος μας, όπως ορίζουν από εδώ και στο εξής τις συνεδριάσεις απογευματινές ώρες, προκειμένου να είναι δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Οι θέσεις της ΔΑΔΙΟΝ για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015

Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 10/11/14 συζητήθηκε και ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2015 του Δήμου.

Πιστεύουμε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί κορυφαίο γεγονός μαζί με τον Προϋπολογισμό  που  η Διοίκηση του Δήμου και  τα αρμόδια όργανά της οφείλει τα εναρμονίσει με τις κοινωνικές ανάγκες.

Θέλουμε να δηλώσουμε ότι : η συζήτηση του Τεχνικού προγράμματος μαζί με 18 ακόμα θέματα, έγινε μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, υποβιβάζοντας την σπουδαιότητα του ζητήματος και αναδεικνύοντας τον διεκπεραιωτικό χαρακτήρα της διαδικασίας, που προσαρμόζεται στις μνημονιακές επιταγές της κεντρικής διοίκησης χωρίς να τίθενται ζητήματα σχεδιασμού και προγραμματισμού των πραγματικών αναγκών του Δήμου και των κατοίκων του.

Βασική εκτίμηση είναι η έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς και τις Δημοτικές Ενότητες.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα  ήταν αποσπασματικό και δεν στηριζόταν σ’ ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα 5ετούς σχεδιασμού. Ουσιαστικά ήταν η συνέχεια της ίδιας λογικής των Τεχνικών Προγραμμάτων της προηγούμενης διοίκησης χωρίς απολογισμό και αξιολόγηση των μελετών που έχουν ήδη συνταχθεί παλαιότερα. Περιορίστηκε  σε μερικούς πίνακες με την παράθεση τίτλων και ποσών χωρίς αιτιολόγηση και επεξήγηση.

Οι παρατηρήσεις και προτάσεις που υποστήριξαν οι αιρετοί της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου ήταν προϊόν συλλογικής επεξεργασίας της Ομάδας «Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος» της παράταξής. Στο πλήθος των διευκρινιστικών ερωτήσεων που υπέβαλλαν, δεν δόθηκαν επαρκείς απαντήσεις και διευκρινίσεις. Γι αυτούς τους λόγους και οι δημοτικοί σύμβουλοι  της Δημοκρατικής Ανατροπής Διονύσου το καταψήφισαν στο σύνολό του.